سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا بهادری – عضو هیئت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
فرانک بحرالعلومی – آزمایشگاه سالیابی ترمولومینسانس پژوهشکده حفاظت ومرمت آثار

چکیده:

در این کار آثار رنگ و موزائیکهای محوطه باستانی شهداد کرمان که از قدیمیترین موزائیکهای به دست آمده درجهان است، آثاررنگ در تپه زاغه قزوین در لایههای مربوط به هزاره سوم و ملیان فارس مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. برای بررسی و آنالیز مواد به کار رفته در این کار از میکروسکوپ نوری، پراش پرتو ایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی مجهز به پاشندگی پرتو ایکس SEM-EDX و طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه FTIR استفاده شد. برطبق نتایج به دست آمده در نقاشیهای شهداد، رنگدانه قرمز اخرا، رنگدانه سفید کلسیت و رنگدانه سیاه مخلوطی از کلسیت و کوارتز است. آنالیزسنگهای به کار رفته در موزائیک نشان داد که قطعات سنگ قرمز، سبز و سفید به ترتیب فلینت، آزوریت و کلسیت است. در آثار رنگ تپه زاغه از سه رنگ استفاده شده بود که در رنگ قرمز و زرد اخرا و در سفید کلسیت به کار رفته بود. بستر نقاشیها نیز سنگ آهک کلسیت بود