سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید شنتیا صفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مشاور مدی
مرتضی امیری – کارشناس مدیریت بازرگانی – کارشناس مدیریت بازاریابی و فروش شرکت سایپا

چکیده:

امروزه رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتی علاوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر و تهدید آمیز زیست محیطی مواجه نموده است. لذا در برنامه ها و سیاستهای بین المللی در راستای توسعه پایدار جهانی، توجه ویژه ای به پروژه های نوآورانه در بخش انرژی شده است و فناپذیری و آلایندگی انرژی های فسیلی، موجب گردیده است که کشورهای جهان توجه خاصی به ایجاد نوآوری در پروژه های این بخش نمایند. در این مقاله، ابتدا به شناسایی و تحلیل وضع موجود در بخش انرژی کشور پرداخته شده است و سپس به معرفی موانع موجود در مسیر پروژه های نوآورانه در ایران اشاره شده است. در ادامه به منظور شناسایی و معرفی عوامل و فاکتورهای موفقیت در پروژه های نوآورانه در بخش انرژی، به بررسی زیرساخت ها و محرک ها لازم جهت انجام پروژه های نوآورانه می پردازیم. در انتها ضمن ارائه راهکارهای اجرایی استراتژیک، به تدوین سیاستگذاری و ارائه نقشه راه برای پروژه های نوآورانه در بخش انرژی پرداخته شده است و همچنین مدلی جهت سنجش و ارزیابی اینگونه پروژه ها ارائه می گردد.