سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اطهر کاوه – دانشجوی دکترا خاکشناسی
محمداسماعیل کاوه – ریاست آزمایشگاه خاک و آب پارس داریون

چکیده:

درمناطق خشک و نیمه خشک موضوع اصلاح خاکهای شور وسدیمی حائز اهمیت فراوانی است دراینتحقیق آزمایش اصلاح خاک شور و سدیمی به روش مزرعه ای ازطریق استوانه های مضاعف درچهار ایستگاه دراراضی میناب انجام شد تیمارهای آزمایشی دراین طرح شامل دو عمق آب کاربردی آبشویی ۲۵ و ۵۰ سانتی متر بوده و ابشویی تا عمق ۱۵۰ سانتیمتر خاک انجام شده و پس ازاجرا نتایج آن ارایه گردیده است از میان چهار مدلی که برای شوری زدایی و سدیم زدایی مشخص شده مدللگاریتمی با ضریب همبستگی برابر ۰/۹۵۶ که درسطح ۱ درصد معنی دار باشد به عنوان بهترین مدل برای ارزیابی انتخاب گردید براساس نتایج اینت حقیق معادلات منحنی های شوری زدایی و سدیم زدایی با استفاده از اطلاعات دو تیمار بدست آمد.