سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم فراهانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
حمیدرضا مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
غلامرضا نادربروجردی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

گونه Stipa hohenackerina Trin & Rupr گیاهی پایا واز خانواده گندمیان Gramineae میباشد این گونه سطح وسیعی از رویشگاه های استان تهران را می پوشاند به منظور بررسی خصوصیات اکولوژیک این گونه ویژگیهای رویشگاهی شامل پراکنش پستی و بلندی اقلیم و خصوصیات خاک گونه های همراه چگونگی حضور گونه مورد مطالعه درپوشش گیاهی سیستم ریشه و فنولوژی گیاه بررسی شد نتایج نشان داد کهرویشگاه های این گونه دردامنه ارتفاعی ۸۸۰ تا ۲۴۰۰ متر واقع شده اند میانگین بارندگی در رویشگاه ها از ۱۵۰ میلی متر دررودشور تاحداکثر ۳۷۸ میلی متر درفیروزکوه متوسط دمای حداقل سالانه از دما ۲/۵- تا ۱۲ متغیر میانگین حداکثر دما از۳۲ تا ۴۲ و نیز میانگین متوسط دما از ۱۵/۵ تا۲۴/۴ بود مطالعات خاک شناسی نشان داد که این گونه از خاکهای بسیار کم عمق تا عمیق و از شیب ۰/۵ درصد تا شیبهای ۱۰۰درصد نیز پراکنش داشت میزان اسیدیته خاک از حداقل ۸/۱ تا حداکثر ۸/۷۱ و میزان هدایت الکترکیی خاک از حداقل ۰/۱۹ ds/m درگیلاوند تاحداکثر ۰/۹۸ds/m درقاضیان اشتهارد بود. دربیشتر رویشگاه های این گونه بصورت گونه غالب ظاهر شده است.