سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا فارسی – کارشناس ارشد زلزله ،دانشگاه صنعتی شریف
مجتبی واشقانی فراهانی – کارشناس ارشد سازه ،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در طرح لرزه ای سازه های مقاوم در برابر زلزله المانهای مقاوم در برابر زلزله باید دارای شکل پذیری زیاد و رفتار هیس ترزیس پایداری در فرآیند بارگذاریهای سیکلی داشته باشند.تا کل سازه جذب انرژی مناسبی را با توجه به سطح عملکر مورد انتظار ازخود نشان دهد. یکی از پارمترهای تاثیر گذار در شکل پذیری زیاد ضریب رفتار می باشد.در سازه های بتنی ترکیبی شامل دیوارهای برشی و تیرهای کوپله ، برآورد دقیقی از ضریب رفتار در آیین نامه های طراحی ذکر نشده است.بدین منظور آنالیز غیر خطی بر روی چند مدل عددی از دیوارهای برشی کوپله با تیرهای فولادی نشان می دهد که درجه کوپلینگ در سیتمهای برشی کوپله به شدت بر ضریب رفتار و شکل پذیری این سیستمها ی ترکیبی تاثیر گذار است .بطوریکه سیستم ایده ال در دیوارهای کوپله تضمین کننده ایجاد اولین مقصل پلاستیک در پای دیوارهای برشی و سایر مفاصل پلاستیک برشی در تیرهای کوپله می باشد که تیرها به عنوان اعضا فرعی و فیوز نقش استهلاک انرژی را برعهده دارند.نسل جدید تیرهای کوپله فولادی دارای تغییر شکلهای بسیار کمتری نسبت به دیوارهستندولی شکل پذیری بسیار بیشتری در مقایسه با دیوار دارند . که این ترکیب رفتار بسیار مناسب تری نسبت تیرهای کوپله بتنی با آرماتورهای قطری دارند.ازپارامترهای تاثیر گذار بر شکل پذیری و ضریب رفتار در این سیستمهای دوگانه می توان به نسبت دهانه به عمق تیرها،تعداد تیرها در هر تراز،مقاطع هندسی تیرها،طول دیوارها و میزان سختی نسبی تیر به دیوار اشاره کرد.که بر پاسخ لرزه ای سیستم بسیار تاثیر گذار اند.که علاوه بر آنها امکان تویض پذیری تیرها و پتانسیل بالای سیستم به صورت فیوزهای قابل تعمیر از محسنات این سیستم می باشد.