سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید سعید دانشی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سید علی علوی فاضل – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در این پژوهش، فرایند جوشش استخری آب و ایزوپروپانول خالص ، به علت اهمیت فراوان این پدیده در مسائل مهندسی شیمی، مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای متفاوتی بر دینامیک حباب ها تاثیر گذارند ، که از آن جمله می توان یه قطر حباب،چگالی نقاط مولد حباب و فرکانس تولید حباب اشااره کارد . در این میان چگالی نقاط مولد حباب با توجه به اهمیت آن مورد مطالعه قرار گرفته است .تعداد نقاط مولد حباب در واحد سطح در گستره شار حرارتی 3000 تا 50000 وات بر متر مربع، بر استوانه افقی از جنس استیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت ثبت تصاویر و فیلم های مورد نیاز از یک دوربین بر سرعت باا قابلیات رکورد 2000 فریم در ثانیه ، استفاده شده است. روابط ارائه شده موجود با داده های حاصل از آزمایشات مقایسه شده است. به علت پیشگویی دقیق و پیچیدگی معادلات موجود، دو رابطه جدید تجربی، پیشنهاد شده است.