سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اردشیر کاووسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
محسن ابوطالبی اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
رضا هیبتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
میلاد ملکوتی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

مدیریت پروژه یک شیوه تخصصی مدیریتی برای برنامه ریزی و کنترل پروژه هاست. اگر پروژه بتواند اهداف از پیش تعیین شده توسطمشتری را محقق سازد، کارش را آنگونه که برنامه ریزی شده انجام دهد یا مسأله ای شناسایی شده را در قالب زمان، کیفیت یا هزینه از پیش تعیین شده حل کند، آنگاه بعنوان پروژهای موفق قلمداد می گردد. به دلیل مسایل و مشکلات موجود در شرکت پیمانکاری، جهت اجرای صحیح و تحویل به موقع پروژه های بزرگ و ملی، همچنین به دلیل وجود حساسیت بالایی که این پروژهها از نظر ملی در سطح جامعه دارند، موضوع اصلی این مقاله آسیب شناسی در این زمینه است. در پایان، این پژوهش به دنبال ارائه راه حل هایی است تا نقش نظام مدیریت پروژه را در موفقیت شرکتهای پیمانکاری پر رنگ نماید.