سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن صادقی روش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
غلامرضا زهتابیان – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

پهنه بندی خطرآسیب پذیری نسبت به بیابانزایی به عنوان ابزاری کارآمد نقش مهمی درارزیابی توان محیطی و جلوگیری از بیابانی شدن یا ترمیم و احیا مناطق تخریب یافته بازی می کنند بنابراین دراین پژوهش با استفاده ازاین ابزارهای مدیریتی و درچارچوب مدل تحلیلی سلسله مراتبی توسعهیافته و با کاربرد شاخص آسیب پذیری زیست محیطی EVI اقدام به ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری زیست محیطی نسبت به خطر بیابانزایی درمنطقه خضرآباد شد مطالعات انجام شده نشان داد که ۸/۸۹۴ درصد از کل منطقه مطالعاتی تحت آسیب پذیری خیلی شدید و ۱۴/۶۳۳% درصد شدید ا آسیب پذیری می باشد.