سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدهادی مهدی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
عبدالمجید آرمند – اداره کل حفاظت م حیط زیست استان گلستان
مهدی کارگر – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
علی شهریاری – معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده:

آلودگی هوا یکی از معضلات مهم زیست محیطی در دنیای امروز است و تماس با آلاینده های هوا اثرات مخربی برسلامتی انسانها دارد وسایل نقلیه موتوری انواع مواد آلاینده سمی هوا مانند HC, PM, NOX, SOX و CO,Pb را درشهرها منتشر می کند برای سنجش آلاینده ها 5 ایستگاه نمونه برداری انتخاب گردید و با استفاده از دستگاه دلتا آنالایزور اقدام به اندازه گیری گازهای خروجی از خودورهاه کردیم پس از تعیین مقدار آلاینده ها میزان آنها با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور مقایسه گردید در این تحقیق خودروها در 7 دسته سواری، تاکسی، وانت، موتور، اتوبوس، مینی بوس، کامیون قرارگرفتند. نتایج بدست آمده نشان میدهدکه درخودروهای بنزینی وانت ها بیشترین آلودگی را دارند بطوریکه بیشتر از 59% منوکسید کربن و 50% هیدروکربن های منتشره درهوا در خودروهای بنزینی توسط آنها تولید می شوددرخودروهای گازوییلی بیشترین آلودگی توسط مینی بوسها منتش رمی شود بطوریکه بیشتر از 44/7% دی اکسید گوگرد و 43/9 % ذرات معلق منتشره در هوا در خودروهای بنزینی براساس فاکتور انتشار به ترتیب 81/5% -14/65% -0/35% -3/2-% و 0/3% و برای خودرورهای دیزلی 8/43% ، 25/56% ، 19/52% ، 31/36% و 15/13% بدست آمد. لذا توصیه می شوددر راستای کنترل آلاینده های هوا تغییر مصرف سوخت تغییر اجزا سوخت بنزینی و دیزل و جایگزینی خودروهای نو با خودروهای فرسوده انجام شود.