سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه کریمی – عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
زینب عیدی نژاد – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عماد مجدم – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

تحقیقپیش رو به بررسی آلودگی‌های ناشی از خطوط لوله گاز و اثرات آن بر محیط زیست می‌پردازد. خط لوله انتقال گاز عبوری از رودخانه کرخه به عنوان یک نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است..به دلیل اهمیت منطقه حفاظت شده کرخه به بررسی این خط لولهبا استفاده از روش HDD(Horizontal Directional Drilling) جهت حفر زیر بستر رودخانه و عبور لوله پرداخته شده است .روش عبور این خط یکی از بهترین و جدیدترین روش‌های عبور رودخانه‌ها می‌باشد. در طی این تحقیق ؛ محیط تحت تاثیر به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و اثرات آن بر محیط زیست منطقه شرح داده شده و در نهایتراهکارهایی جهت کاهش پیامدها، کنترل و پایش زیست محیطی و اقدامات مدیریتی ارائه خواهدشد.