سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا فتحی هفشجانی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
محمد لطفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و پژوهشکده علوم ز
علیرضا سیاره – رئیس گروه زمین شناسی زیست محیطی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کش

چکیده:

گستره ی در دست بررسی که بخشی از زون ساختاری سنندج – سیرجان به شمار می آید ، میان طول های خاوری و عرض های شمالی جای گرفته و از جاده ی آسفالته ی بیجار-دیواندره در دسترس است . در بررسی آلودگی آرسنیک تعدادی نمونه ی خاک ازبخش های روستایی پهنه ی مورد نظر و نمونه هایی نیز از نهشته های آب شیرین چشمه ی پیر صالح برداشت و به روش ICP-MS غلظت کل عناصر به دست آمد. سپس شاخص های غنی شدگی و ژئوشیمیایی آن ها برای آرسنیک و برخی فلزات سنگین پردازش شد. همچنین غلظت های بدست آمده، با استاندارد های کیفی خاک ( برگرفته از بانک اطلاعات زیست محیطی ایران ) مقایسه گردید. برپایه ی شاخص غنی شدگی برای عنصر آرسنیک ، روستاهای ابراهیم آباد ، بیشوگی ، علی آباد و قشلاق لو دارای جذب زیاد آرسنیک هستند و بر پایه ی شاخص زمین انباشت ، همین روستاهادرمحدوده ی خیلی آلوده تا شدیدا آلوده قرار می گیرند. بر اساس منحنی های انتشار آرسنیک، روستای ابراهیم آباد در مرکز آلودگی قرار دارد به گونه ای که شاخص غنی شدگی آن ٢٧٫۴۵ و شاخصزمین انباشت آن ۴٫١٩ می باشد. فعالیت های هیدروترمال آتشفشان های جوان منطقه و ورود بخارات فرار غنی از آرسنیک به سیستم گرمابی و همچنین فعالیت چشمه های تراورتن ساز ، عامل انتشارآرسنیک در خاک های این پهنه می باشد. روند آلودگی در این منطقه به سمت جنوب هم ادامه ی دارد و پراکنگی آلودگی بیشتر تابع خاصیت جذب سطحی توسط کانی های رسی می باشد و آبراهه ها در این مورد نقش کمتری دارند