سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینو مشتاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقی
مجید سیرتی – استادیار گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
زهره کسمایی – کارشناس ارشد آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست
زهرا سمایی – کارشناس ارشد آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده:

در جهان امروز با پیشرفت های تکنولوژی، بشر در صدد صرفه جویی در زمان می باشد. به این منظور افزایش امور مرتبط با حمل و نقل از مواردیست که مشکلاتی را در شهرها بوجود آورده است. یکی از این موارد ایجاد آلودگی های زیست محیطی بویژه آلودگی صوتی است. اصفهان از جمله کلان شهرهایی است که به دلیل افزایش تردد در خیابانها با مشکل جدی آلودگی صوتی مواجه می باشد. خیابان چهارباغ بالا در این استان با حفظ بافت نیمه سنتی خود بعنوان یک راه کلیدی تلقی می شود. از سال 1385 بدلیل احداث خط مترو در این شهر و عبور آن از زیر این خیابان، مشکلات ترددی زیادی در آن بچشم می آید. از آنجا که چند مرکز بهداشتی درمانی مهم در این خیابان قرار دارند، آلودگی صوتی می تواند سبب بروز مسائل جدی تر در بیماران گردد. از این رو به سنجش تراز معادل صوت این خیابان در 8 ایستگاه در 3 بازه زمانی متفاوت پرداخته شد. در حین سنجش صوت نرخ تردد خودروها در بازه های زمانی یک ساعته نیز شمارش شد. نتایج نشان داده است که روزهای پنجشنبه و شنبه بیشترین نرخ تردد بترتیب 1380 و 1265 خودرو بر ساعت را دارند، بیشترین تراز معادل صوت مربوط به ایستگاه اول دروازه شیراز 97/2 dBA وکمترین میزان مربوط به ایستگاه پنجم باندشمالی- جنوبی خیابان با46/7 dBA است. راهکارهایی ماننداستفاده نمودن از طرح زوج و فرد کردن تردد در این خیابان بویژه در روزهای پرتردد هفته، همچنین عایق بندی نمودن درها و پنجره های موجود در بیمارستانها برای کاهش میزان تراز معادل صوت در این پژوهش پیشنهاد می گردد.