سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد حسین بابایی – گروه متالورژی و مواد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران ( صنایع الکتری
یوسف خرازی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود امامی – گروه متالورژی و مواد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران ( صنایع الکتری
عباس شولایی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

طبق مطالعات انجام گرفته، عملکرد موفق یک کلید به خواص بیشماری از جمله مواد کنتاکت آن کلید بستگی دارد . چنانچه این مطالعات نشان می دهد یک کنتاکت ایده آل کنتاکتی است که دارای ویژگیهایی از جمله هدایت الکتریکی بالا، هدایت حرارتی بالا، عدم چسبندگی میان سطوح، مقاومت در برابر خوردگی و جرقه الکتریکی، مقاومت در برابر عوامل محیطی، خواص مکانیکی خوب به منظور دارا بودن استحکام بالا، نقطه ذوب بالا، فشاربخار کم، قیمت ارزان، طول عمر زیاد و تولید آسان باشد . نظر به اینکه آلیاژهای متداول و فلزات خالص ویژگیهای لازم را برای اینگونه کنتاکتها ندارند، لذا با روشهای مختلف متالورژیکی می بایست آلیاژ مورد نظر تهیه گردد .
در این تحقیق با در نظر گرفتن نیاز های صنعت برق کشور در جهت ساخت و گسترش کلید های فشار قوی، آلیاژی که بتواند تمام موارد فوق را در بر گیرد از یک طرف و از طرفی بهینه سازی فرآیند های گذشته در جهت افزایش کیفیت کلید ها و کاهش هزینه های مختلف تولید، بررسی گسترده ای در مورد آلیاژهای مورد نظر انجام گرفت . نتایج این بررسی ها نشان می دهند که گروهی از آلیاژها W-Cu و W-Ag به همراه عناصری چون Fe ، Ni ، Co و Pd به گونه ای این نیازها را برطرف و امکان ساخت کلیدهای فشار قوی را در داخل کشور فراهم می سازد . به منظور تحقق بخشیدن به این بررسی ها نمونه هایی از آلیاژهای W-Cu-Ni ساخته شده و تحت آزمایشهایی مختلف متالورژیکی و الکتریکی فشار قوی قرار گرفت که نتایج حاصله مبین صحت تئوری انجام شده است .