سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان الله دیلم صالحی – تهران – ایران
احمد شاه سیاه – تهران – ایران

چکیده:

در مقاله حاضر خلاصه اهداف و روش اجرای کار در بررسیهای آماری مربوط به اطلاعات خروج خطوط ۴۰۰ کیلوولت ایران ارائه شده است . این کار که توسط تیم تحقیقاتی به شیوه ای متفاوت با روشهای مرسوم انجام گرفته است با هدف بدست آوردن شاخصهای پایایی شبکه خطوط ۴۰۰ کیلو ولت ایران و بدست آوردن اطلاعت آماری جهت مقایسه طرح های مهندسی و نیز ارائه پیشنهاد در زمینه بهره برداری و تعمیر و نگهداری بهینه این شبکه انجام شده است . نتایج حاصل از این بررسی بسیار متنوع بوده و اطلاعات محاسبه شده انحاء مختلف دسته بندی و مورد مقایسه آماری قرار
گرفته است . ارائه و تجزیه و تحلیل کلیه این نتایج به علت حجم زیاد و گستردگی مطالب در قالب مقاله حاضر نمی گنجد و به مقالات آینده موکول می گردد . در این مقاله تنها نتایج محاسبه شده برای چند شاخص عمومی پایایی شبکه خطوط ۴۰۰ کیلوولت ایران یعنی فرکانس خروج، مدت زمان متوسط خروج، عدم دسترسی سیستم و MTBF ارائه شده است . گروه تحقیقاتی نرم افزارهایی را نیز در راستای هدف پروژه تهیه کرده است که از گروه نرم افزارهای DORNA و سازگار با اینگونه نرم افزارها می باشد . ساختار بانک اطلاعات نرم افزار در این مقاله به اختصار معرفی شده است .