سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین عیسی نیا – کارشناس مدیریت کارتوگرافی سازمان نقشه برداری آشور

چکیده:

نامهای جغرافیایی ریشه در فرهنگ هرمرز و بوم داشته وثبت صحیح آن در نقشه ها، اطلس ها، مدارک واسناد جغرافیایی امری ضروری و ملی بشمار می رود . یکی از مهمترین فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران بمنظور یکسان سازی نامهای جغرافیایی ،ایجاد آمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نامهای جغرافیایی ایران است . تشکیل آمیته فوق در تاریخ ١٣٧٩/٣/٢٩ بنا به تصویب هیئت محترم وزیران به سازمان نقشه برداری آشور محول گردید . و ایجاد پایگاه نامهای نامهای جغرافیایی و انتقال آن به وب طبق مصوبه شماره ۶۶۵١٧ / ت ۴٣۵٢٢ه مورخ /٣ ۵ / ١٣٧٩ آمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نامهای جغرافیایی به سازمان نقشه برداری آشور واگذار و از آن پس در مدیریت آارتوگرافی سازمان گروه آاری ای تحت همین عنوان تشکیل شد .
موضوع مورد بحث این مقاله بررسی آماری نام مراآزجمعیتی موجود در پایگاه نامهای جغرافیایی می باشد . ودرآن شهر به مراآز جمعیتی گفته می شود آه طبق مصوبه وزارت آشور بعنوان شهر شناخته شده است و روستا مراآز جمعیتی است آه طبق استاندارد٠٠٠۵٢ : ١ به عنوان روستا شناخته شده است یعنی بیش از ٢٠ خانوار جمعیت دارد .