سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سهیل سبحان اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادهمدان
مریم حسام پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

شکار از دیرباز بنابراهداف خاصی بخصوص توسط افراد محلی برای گذران و امرار معاش اقتصادی صورت گرفته بطوریکه امروزه به عنوان معضل و بحرانی درمحیط زیست شمرده می شود و بنابه عدم نظارت کافی و دقیق موجب از بین رفتن نسل بسیاری از گونه های جانوری دنیا شدها ست پرندگان آبزی به عنوان یکی از گروه ها یتاکسونومیک بشمار میروند که همواره موردتوجه شکارچیان محلی بوده اند و بسیاری از گونه های آن دردنیا از نظر حفاظتی موقعیت و جایگاه مناسبی ندارند از این لحاظ می بایست به شکارچیان آموزشهای لازم درخصوص ارزش و اهمیت تنوع زیستی و موقعیت حفاظتی پرندگان داده شود تا با مشارکت آنها بتوان به مدیریت بهینه و مطلوب این گروه های جانوری و حفاظت از زیستگاه های آنها پرداخت با توجه به اینکه پرندگان آبزی یکی از ساکنان اصلی این تالاب محسوب میش وند بنابراین بایستی شرایطی لحاظ شود تا موارد تهدید کننده آنها برطرف و درجهت حمایت و حفاظت آن ها اقدام شود استان همدان درغرب کشور به علت قرارگیری درمسیر مهاجرت به عنوان کریدور ارتباطی زیستی محسوب گردیده و تالابهای این استان هرساله شاهد حضور جمعیت های بسیارزیاد پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی است تالاب شیرین سو دراستان یکی از اکوسیستمهای آبی غنی غرب ایران است.