سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا رضایی – دانشجو رشته حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی باختر ایلام
یادگار محمدی – مدرس دانشگاه غیرانتفاعی باختر ایلام
سپیده عباسی نژاد –

چکیده:

جمهوری اسلامی در حوزه های اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و ما به ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم اقتصاد مقاومتی است. در سال های اخیر مقام معظم رهبری در سخنان خود، بارهای بر مسأله اقتصاد و جنگ اقتصادی که دشمنان در راستای مقابله با پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته اند تأکید و راهکارهای مقابله با آن را نیز بارها گوشزد کرده اند. حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری طرح گردیده بسیار گسترده است. این تحقیق تلاش کرده با تحلیل سخنان رهبری معظم تفسیری روشن از قتصاد مقاومتی ارائه و مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد ویژگی های و الزامات اقتصاد مقاومتی را استخراج کند.