سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ماشااله ترابی – مشاور ریاست و دبیر ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم گودرزی – کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم احمدی – کارشناس سازمان مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا نمازی – مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

فناوری جزء توانمندسازی برای سازمان های مجازیمحسوب می شود. این فناوری مورد استفاده در بیمارستان الکترونیک، محیطی را فراهم می آورد که مدیران، پزشکان، رزیدنت ها، فلوشیب و سایرکارکنان بیمارستان، بیماران و خانواده ها بتوانند از این سیستم بهره بگیرند. در بیمارستان مجازی انواع اطلاعات ساختار یافته و بدون ساختار وجود دارد. جهت سازماندهی این اطلاعات روش های مختلفی وجود دارد که اطلاعات را لینک کرده و راهنمای دستیابی سریع به اطلاعات را تهیه می کند و در اختیار کاربران قرار می دهد. مجازی سازییکپارچه برنامه ریزی در بیمارستان، این امکان را فراهم نمود که در عمل کل مجموعه بیمارستان مورد بازبینی قرار گرفته و در تنظیم شیفت ها تیم های حداقلی در کنار یکدیگر برای ارایه خدمات حضور داشته باشند. 1. تعیین ابعاد مجازی سازی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه 2. تعیین توالی و تنوع شیفت های پرستاری 3. تعیین تناسب شیفت پرستاری با دیگر شیفت های کاری مواد و روش ها با توجه به استفاده از فناوری جهت ایجاد نوآوری معمارانه و فراهم آوری نیازهای مشتریان خود که شامل گروه های درگیر در بیمارستان می باشند، سازمان مجازی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران این محیط را براساس استقرار نرم افزار حضور و غیاب فراهم نموده است.در این مقاله ابعاد مجازی سازیدر بیمارستان های دانشگاه با تعیین توالی و تعیین شیفت های مختلف از جمله پرستاری و تناسب آن با دیگر شیفت ها مورد بررسی قرار می گیرد.سیستم نرم افزار یکپارچه حضور و غیاب امکان مدل سازی از توالی ارایه خدمات گروه های مستقل و مرتبط پیراپزشکی را در قالب فعالیت های تیمی فراهم نموده و شرایط لازم جهت ترسیم و اجرایی نمودن زنجیره ارزش خدمات مراقبتی بالینی را در قالب بیمارستان الکترونیک فراهم می نماید