سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدامین دیلمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
غلامحسین خلف – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

جوشکاری رایج ترین فرآیند در اتصالات فلزی بوده و در واقع پر کاربردترین روش ساخت روش ساخت تولید محصولات صنعتی است به گونه ای که نقش کلیدی در کلیه صنایع و زیر ساخت ما ایفا می نماید در دنیای مدرن امروز روش های مختلفی برای ایجاد اتصال جوی در فلزات گوناگون وجود دارد این تکنیک ها از حیات مختلف طبقه بندی می شود که یکی از متداول ترین آن تقسیم بندی به دو حالت جوش های ذوبی و جوش های حالت جامدات فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاش FSW روش جدیدی برای جوش حالت جامد آلیاژ فلزی می باشد این فرآیند در سال 1991 توسط IWI در کمریج uk، اختراع و ثبت شده است هدف از انجام این پژوهش رسیدن به اتصال جوش آلیاژهای الومینویم غیر همسان با کیفیت عالی به روش اطکاکی اغتشاشی می باشد . آلیاژهای که در این پژوهش به عنوان فلز پایه مورداستفاده قرار گرفته9 اند عبارت انداز AA7075،AA6061، لذا شرایط دست یابی به اتصال جوش فراهم گردیده ا، سپس مجموعه ای از مطالعات میکروسکپی روی اتصال جوش حاصله انجام شده و نتایج به نحو مناسبی دسته بندی شده است . خصوصیات مکانیکی اعم از تنش تسلیم، تنش نهایی و سختی اندازه گیری شده که روابط مناسبی مبانی پارامترها و کیفیت جوش بدست آید . در نهایت پس از انجام مطالعات تجربی مقادیر بهینه برای تنظیم پارامترها بدست آمده است .