سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان بهرامی – شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی در سطح کشور و از طرفی بالا بودن هزینه تمام شده احداث واحدهای نیروگاهی،بررسی دقیق حوادث نیروگاهی با هدف جلوگیری از تکرار وقوع حوادث مشابه و همچنین تبادل تجربیات حاصل از بررسی اینگونهحوادث با نیروگاه های دیگر، که در نهایت منجر به کاهش زمان خروج واحدها از مدار میشود، ضروری به نظر میرسد. در این مقالهبه بررسی حادثه اتصال زمین روتور ژنراتور واحد 3 نیروگاه بندرعباس پرداخته شده است. بدین منظور پس از معرفی رله های اتصالزمین روتور ژنراتورهای تمامی واحدهای بخار نیروگاه، شرایط واحد 3، قبل و بعد از تریپ تشریح شده است. و سپس علل وقوعحادثه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در پایان نیز راهکارهایی به منظور جلوگیری از وقوع چنین حوادثی ارائه شده است.