سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نرگس کریم آبادی – مدرس دانشگاه
عسگر کریم آبادی – مشاور خانواده

چکیده:

بسیاری از پژوهشگران و اندشمندان حوزه دین و اجتماع، اساسی ترین علل فساد و نابودی جوامع و انحراف از مسیر اصیل و ناب پیامبران الهی را، یکی فراموش کردن عبادت و عبودیت و دیگری پیروی از شهوات نام برده اند، که هر دو با بی بند و باری جنسی و کنارگذاردن حیا و عفاف و نماد روشن آن؛ یعنی حجاب، ارتباط مستقیم دارد. بی حجابی اثار و پیامدهای متعددی در اجتماع می گذارد که سست شدن پیوند زناشویی و گسیختگی بنیاد خانواده یکی از آنهاست. این پژوهش با استفاده از روش فراتحلیلی انجام گرفته و منابع موجود با هدف بررسی پدیده بی حجابی بر روابط عاطفی حاکم بر خانواده انجام گرفته است و تلاش شده تا اثرات فردی و اجتماعی این مقوله بر از هم گسیختگی بنیان خانواده مورد ریزنگری قرار گیرد. پیامدهای منفی مورد بررسی در این پژوهش از قبیل: به تأخیر افتادن ازدواجف کاهش معیارهای ارزشی در انتخاب همسر، ایجاد روابط خارج از چارچوب خانواده و مقایسه همسران، اثرات منفی روانی و جسمی ناشی از عدم احساس پوشیدگی و … از جمله مواردی است که بدلیل ناآگاهی افراد از پیامدهای بی حجابی، ارمغان مدرن جوامع امروزی گردیده، دیر یا زود بنیان خانواده و جامعه را از آنچه که هست سست تر خواهد کر اگر، بی هیچ اقدامی تماشاگر این سیر نزولی پوشش، در اجتماع انسانی و اسلامی مان باشیم.