سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
محسن خدادادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

بمنظور تعیین اثرات تاریخ کاشت و دفعات خاکدهی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی رقم سوپر کو ئین تحقیقی در سال 1388 در شهرستان میاندوآب انجام شد. تاریخهای مختلف کاشت به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح (شامل 20،10 و 30 اردیبهش ت) و فاکتور فرعی دفعات خاکدهی (شامل صفر، 2،1 بار خاکدهی ) در یک طرح اسپلیت پلات بر پایه RCBD در چهار تکرار اجرا شد. در طی فصل رشد اثرات عوامل آزمایشی بر ارتفاع بوته، عملکرد محصول، ماده خشک میوه، میزان مواد جامد محلول و پوسیدگی گلگاه( BE ) بررسی شد. نتایج تجریه آماری نشان داد که حداکثر معنی دار ارتفاع بوته و صفات کیفی میوه در تاریخ کاشت اول ( دهم اردیبهشت) با دوبار خاکدهی حاصل گردید. ضمنا همین تیمار موجب بروز حداقل معنی دار پوسیدگی گلگاه گردید