سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره فروغی ابری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
داریوش فرید – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت،اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد

چکیده:

کشوری همچون ایران با دارا بودن منابع هیدروکربوری، از دیرباز مورد توجه سایر کشورها بوده است. بحث های چند سال گذشته بر سر انرژی هسته ای و عدم توافق بر سر توقف فعالیت های غنی سازی از سوی ایران، فشارهایی را تحت عنوان تحریم بر کشور ایران تحمیل کرده است. در فرآیند چندین ساله تحریم ایران، بخشی از قطعنامه های مصوب، حوزه نفت و فرآورده های نفتی را نشانه گیری کرده است. هدف غایی این مقاله در خصوص اثرات تحریم های انرژی و مالی بر روی صنعت نفت در طی دوره 6 ساله تحریم( 2006 تا 2012 ) می باشد. داده های ارائه شده در خصوص متغیرهای مربوطه یک دوره 25 تا 33 ساله را در بر می گیرد که توسط نرم افزارSPSSمورد بررسی قرار گرفته اند. در طی دوره مذکور تولیدات فرآورده های نفتی و صادرات و به تبع آن درآمدهای ارزی و مالیاتی تحت تاثیر بوده که هرکدام بر روی متغیرهای دیگری اثرگذار بوده اند.