سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت اله صادقی – دانشجویان کاشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی
میثم احمدی –

چکیده:

بسیاری از مناطق دنیا از جمله نواحی خشک درسرآغاز تحولات توسعه ای با رکورد قابل توجه منابع محیطی همچون دسترسی به منابع آب کافی و پایدار مواجه شده اند به طوریکه این مساله فرصت گذرای بوجود آمده برای توسعه این مناطق درجریان پیشرفت کشورها را تحت تاثیر جدی قرار داده است ایران بعنوان یک کشور خشک و کم آب و استان خراسان جنوبی از جمله مناطق خشک شرق کشور هستند که به دلیل نازل بودن ریزشهای جوی از وجود آبهای سطحی کم بهره بوده و تقریبا کلیه مصارف آب دربخشهای مختلف منحصرا ازطریق استحصال آب از آبخانه های دشتها تامین میگردد محدوده جغرافیایی تحقیق حوضه ای آبریز دشت بیرجند می باشد که ویژگیهای جغرافیایی خاص آن حوضه را از سایر حوزه ها درخراسان جنوبی متمایز ساخته است دراین مجموعه به بحث پیرامون خشکسالی و بحران اب بعنوان مهمترین چالش زیست محیطی درکشور و بالاخص درمناطق خشک که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی صرفا متکی براستحصال از آبخانه ها می باشد پرداخته شده است و با طرح حوضه آبریز بعنوان بستر کلیدی برنامه ریزی و مدیریت منابع آب توجه خاصی شده است.