سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرنوش مصطفوی – گروه کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز ، دانشکده علوم کشاو
منصوره معینی –
علی نقی فرح بخش –

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات پتانسیل های اسمزی مختلف ( 0، 25 ، 50 ، 100 و 150 میلی مولار ) ناشی از نمک کلرید سدیم، به عنوان تنش شوری انجام گردید. هدف از اجرای آزمایش، مقایسه پارامترهای رشد ذرت سینگل کراس 704 و 711 و علف هرز تاج خروس، در تنش شوری بود. آزمایش به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح کاملا تصادفی درظرف های 750 میلی لیتری محتوی محلول هوگلند با 4 تکرار در محیط هیدروپونیک (آبکشت) و در دمای 30 درجه سانتیگراد انجام گردید. تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح پتانسیل اسمزی بر وزن تر و خشک گیاه ذرت و علف هرز تاج خروس، معنی دار بود ( P<0.05 ). با افزایش شوری وزن تر و خشک گیاه ذرت و همچنین علف هرز تاج خروس خودرو کاهش می یابد