سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

منصور فربد – گروه فیزیک دانشگاه شهید جمران، اهواز
مرتضی زرگرشوشتری – گروه فیزیک دانشگاه شهید جمران، اهواز
منیژه حیدری سودجانی – گروه فیزیک دانشگاه شهید جمران، اهواز

چکیده:

ترکیب (YBCO)YBa2Cu3Ox با جانشینی پتاسیم بجای باریم به صورت YBa2-xKxCu3Ox با 1 ، 0/8 ، 0/5 ، 0/3 ، 0/1 ، x = 0 ساخته شد . وضعیت آلایش سیستم با توجه به اندازه گیریهای XRD ، Tc ، ضریب اکسیژن وترموپاور دمای اتاق S(300K) بررسی گردید . با توجه به جانشینی یک عنصر تک ظرفیتی بجای یک عنصر دو ظرفیتی انتظار می رفت تا با افزایش x ، نمونه ها به سمت بالای آلایش پیش رود در حالیکه مشاهده شد سیستم به زیرآلایش می ر ود . علت موضوع که خروج اکسیژنها از نمونه ها می باشد و در مقالات منتشر شده به آن اشاره ای نشده است با توجه به اندازه گیریهای ذکر شده جدید مورد تحلیل واقع شده است