سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احسان جهان تیغ – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
بهمن پناهی – استادیار باغبانی

چکیده:

در درخت خرما نوع گرده می تواند برروی خصوصیات شیمیایی میوه اثر گذارد بطوریکه در تعیین کیفیت و کمیت میوه موثر می باشد بنابراین انتخاب دانه گرده مناسب برای گرده افشانی درخت خرما از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا بمنظور انتخاب بهترین پایه گرده دهنده و اثراتدانه گرده پنج رقم پایه نر خرمای بذری انتخابی از شهرستان ایرانشهر برروی خصوصیات شیمیایی خرمای مضافتی سوران مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه نتایج این تحقیق از طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی استفاده گردید. دراین ازمایش بعد از گرده افشانی و تلقیح درختان خرما در مرحله رطب و خرما میوه نمونه برداری و یاد داشت برداری های ضروری انجام شده است صفات رطوبت، قند کل، قند غیراحیا، قند احیا، خاکستر و PH میوه اندازه گیری شدهاست.