سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد نیایی فر – گروه فیزیک واحد علوم و تحقیقات خوزستان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
نرگس خلفی – گروه فیزیک واحد علوم و تحقیقات خوزستان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
احمد حسن پور – گروه فیزیک واحد علوم و تحقیقات خوزستان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

دراین پژوهش نانوذرات گارنت ایتریوم اهن YIG و گارنت ایتریوم اهن جانشانی شده با سریوم Y2.9Ce0.1Fe5O12 به روش سل – ژل تهیه شد و برای بررسی و مقایسه اثرات دمایی دردماهای مختلف بازپخت شد فاز تشکیل نانوپودرها و اثر افزایش دمای کلسیناسیون بر ساختار ریز ساختار ریز بلورکها توسط الگوهای پراش پرتوی اشعه ی ایکس XRD و طیف سنجی مادون قرمز FT-IR مورد بررسی قرارگرفت نتایج به دست آمده نشان میدهد که جانشانی این عنصر در ساختار، منجر به کاهش دمای کلسیناسیون نسبت به نمونه ی خالص می شود به گونه ای که کمترین دمای تشکیل فاز در حدود ۶۲۵ درجه می باشد تحلیلهای پرتوی ایکس افزایش سایز میانگین ریزبلورکها را با بالارفتن دما تایید می کند نتایج نشان میدهد که روش به کاررفته برای تهیهی نانوپودرهای گارنت انتخاب مناسبی است.