سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل بیرجندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
هدی قاسمیه – استادیاران دانشگاه کاشان
سیدجواد ساداتی نژاد –
سیدعلی اصغر هاشمی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات امور دام و منابع طبیعی استان سمنان

چکیده:

یکی از نگرانیهایی که درمورد پیشرفت روزافزون صنایع و کارخانه های سیمان مطرح است بحث آلودگی زیست محیطی است مهمترین خطرات ناشی از آلودگی هوا برروی سلامتی انسان از جانب گازهای SO2 ی NOX و غبارات متصاعد شده می باشد ارتباط بسیاری از بیماریهای تنفسی و ناهنجاریهای ریوی با گاز SO2 امری ثابت شده است آلودگی ناشی از مواد آلوده کننده علاوه برتحت تاثیر قرار دادن زندگی بشری نظم اکوسیستم اطراف را از طرق دیگر انتقال نظیر آب و خاک کاملا به هم ریهخته و حیات موجودات زنده و گیاهان را به مخاطره انداخته با توجه به مشکلات دراین تحقیق برروی کارخانه سیمان بیارجمند که هنوز درحال ساخت است و مراحل اجرایی را طی می کند توجه شد و با بررسی موقعیت قرارگیری کارخانه نسبت به شهر و همچنین رسم گلبادهای فصلی برای این منطقه مشخص گردید که کارخانه سیمان درغرب بیارجمند قرار دارد و جهت باد غالب این شهر شمال شرق می باشد البته با ترسیم گلبادهای فصلی معلوم شد که تنها به جهت بادغالب سالیانه نمی توان استفاده نمود و با رسم گلبادهای فصلی مشخص شد که درسه ماهه اول و سه ماهه چهارم میلادی از سمت غرب بادهایی با شدت و تداوم قابل ملاحظه های به سمت شهر می وزند که می توانند باعث آلودگی هوای شهر بیارجمند بشوند.