سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید شفیعیون – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مکنون – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برچسب های زیست محیطی یا سبزEcolabel) برمبنای ارزیابی چرخه عمر محصول و با استفاده از معیارهایی از پیش تعیین شده به ارزیابی کلی آثار زیست محیطی یک محصول می پردازند. در اروپا سالانه ۲۶ میلیون تلویزیون به فروش می رود و در صورتی که ۵% از این محصولات دارای برچسب سبز باشد از انتشار ۳۷۷۲۰ تن دی اکسید کربن در طول سال جلوگیری می شود که این مقدار CO2 معادل آنست که خورویی ۵۸۰۰ مرتبه دور زمین را بگردد. لذا هدف از این مقاله بررسی آثاربرچسب سبز با نگرش کلان به عنوان یک سیاست زیست محیطی و نیز کمک به ارزیابی آثار آن بر جریان های تجاری، بازرگانی و اجتماعی می باشد چرا که برای اثرگذاری برچسب سبز فقط کافی نیست که معیارها و محصولات به سمت کاهش اثرات زیست محیطی حرکت نمایند بلکه می بایست این برچسب نفوذ مناسبی نیز در بازار داشته باشد. با توجه به اثرات مثبت زیست محیطی برچسب سبز ، ایجاد و توسعه این برنامه در راستای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار بسیار اهمیت خواهد داشت.