سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژده داودی فرد – کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی از دانشگاه صنعتی شاهرود
گیتی فرقانی تهرانی – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

باطلههای معدنی در اثر حفاری کانسارهای اقتصادی و فرآوری مواد معدنی تولید میگردد. طراحی معدن و روش استخراج ایدهآل آن به صورتی است که بیشترین مقدار از ماده معدنی استخراج و کمترینمقدار باطله تولید شود تا از این طریق، اثرات زیست محیطی نامطلوب به حداقل ممکن برسد. در دهه اخیر مطالعات زیادی در رابطه با تأثیر عملیات معدنکاری بر تحرک فلزات سنگین انجام شده است. اینمطالعات اغلب درجه سمیت بالایی از فلزات را در باطلههای معدنی و خاکهای که تحت تأثیر این مواد قرار گرفتهاند، آشکار میسازد. فلزات سنگین ممکن است آبشویی شده، توسط گیاهان جذب شوند ویا در خاک باقی بمانند. اثر دیگر معدنکاری در یک منطقه ممکن است فرسایش خاک باشد که ناشی از عدم رشد لایه گیاهی محافظ در اثر آلودگی لایه سطحی خاک میباشد؛ همچنین نفوذ فلزات سنگین از محل باطلههای معدنی به سفرههای آب زیرزمینی، آلودگی منابع آب منطقه معدنی را به همراه خواهد داشت.