سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نعمت قاجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
علی کریم پورکوچک علیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
محمدرضا حمیدیه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی
هوشیار کاظمی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در مناطق شهری افزایش جمعیت باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی تجاری و صنعتی شده است این تغییرات دارای پیامدهای ناخوشایندی برروی محیط زیست شهری همچون کاهش فضای سبز شهری و افزایش دمای محیط می باشند منطقه موردمطالعه ما دراین تحقیق شهر سقز در استان کردستان می باشد دراین پژوهش سه روش مبتنی بر داده های دورسنجی مورد ارزیابی قرارگرفته است: مقایسه شاخص گیاهی و تجزیه به مولفه های اصلی و مقایسه پس طبقه بندی. داده های ETM+,TM ماهواره لندست در سالهای ۱۹۸۹ و ۲۰۰۱ برای تشخیص تغییرات محیطی خصوصا توسعه فیزیکی منطقه مورد مطالعه و تاثیر آن روی تخریب فضای سبز به کار گرفته شد.