سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد مسافری – دانشیار مرکز کشوری مدیریت سلامت NPMC دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پرویز نوروز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
اکبر غلامپور – دانشجوی PhD مهندسی بهداشت محیط
حسین علی طاهری – مهندسین مشاور پیچاب کاووش

چکیده:

احداث شهرکهای صنعتی جزء ملزومات توسعه اقتصادی درهر شهر بوده است با این حال اثرات زیست محیطی و آلودگیهای ناشی از این شهرک ها میتواند به محیط زیست آسیب برساند دراین میان ارزیابی اثرات زیست محیطی برای شناسایی اثرات احتمالی برروی محیط زیست و ارایه برنامه مدیریت زیست محیطی درکاهش مشکلات مربوطه نقش مهمی دارد ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی هادیشهر درشمال غرب ایران دراین راستا در سه گزینه عد م اجرا و اجرای طرح با و بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی به تفکیک فاز ساخت و ساز و فاز بهره برداری انجام گردید اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل ماتریس لئوپولد همراه با چک لیست لوهانی وتان استفاده شد براساس نتایج ارزیابی امتیاز گزینه اجرای طرح با رعایت ملاحظات زیست محیطی بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی و عدم اجرا به ترتیب 283+، 173- ، 200- بود مشخص گردید که هر دو فاز طرح حتی با رعایت ملاحظات زیست محیطی دارای اثرات ناسازگار و اجتناب ناپذیر می باشد که البته از طریق اعمال سامانه مدیریت زیست محیطی قابل کنترل و به حداقل رساندن میب اشد.