سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروین اعلامنش – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمدرضا مصدقی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی اکبر محبوبی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

از ویژگیهای فیزیکی مهم خاک، اب گریزی و اب پذیری انها است اب پذیری خاک، توانایی خاک برای جذب اب را نشان داده و بیانگر سرعت و مقدار تجمعی آب وارد شده به خاک غیراشباع است خاکهای اب گریز خاکهایی هستند که اجازه نفوذ آب به درون خود را نداده و اب معمولا بصورت قطره های کروی برروی انها قرار میگیرد ازمشکلات عمده زیست محیطی این خاکها عدم نگهداری و ذخیره اب درون خاک است که منجر به افزایش فرسایش و رواناب سطحی افزایش سیلاب و جریانهای رودخانه ای ایجاد جریانهای انگشت مانند و جبهه رطوبتی ناپایدار درخاک هامی شود از جمله عوامل موثر براب گریزی خاک مقدار و نوع ماده الی خاک می باشد از انجایی که درمناطق خشک ابیاری و ذخیره اب در خاک در فصل رشد گیاه برای تولیدبهینه و کیفیت آنها نقش اساسی دارد باید به این پدیده توجه بیشتری گردد. از اهداف این پژوهش بررسی اثر مقدار و نوع ماده الی و اثرات زیست محیطی آن در خاک های اب گریز می باشد.