سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیف اله زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مهدی مختاری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد

چکیده:

شیرابه محلهای دفن زباله شهری از پتانسیل آلایندگی بالایی برخوردار می باشد محل دفن زباله شه رکازرون در کنار رودخانه شاپور واقع شده که این رودخانه از چشمه ساسان و سراب اردشیر دربخش مرکزی شهرستان کازرون سرچشمه می گیرد و پس از عبور از بخشهای خشت وکنارتخته شهرستان کازرون و استان بوشهر به خلیج فارس می ریزد هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات ناشی از محل دفن بررودخانه شاپور می باشد بدین منظور ایستگاه شماره 1 در بالا دست رودخانه و ایستگاه شماره 2 در پایین دست رودخانه درنظر گرفته شدو پارامترهای BOD,COD,TDS,EC,pH کدورت ، ارسنیک، سرب، کادمیم ، روی، مس، کل کلیفرم و کلیفرم مقاوم به حرارت اندازه گیری و مقایسه گردید مقادیر مربوط به ا یستگاه های شماره 1و2 میزان EC کدورت TDS,COD,BOD آرسنیک، روی، کلیفرم کل و کلیفرم مقاوم به حرارت درایستگاه دوم نسبت به ایستگاه اول افزایش معنی داری نشان داهده است مس کاهش معنی داری داشته و سرب نیز تغییری نداشته است بنابراین پایش کیفی بیولوژیکی و شیمیایی لازم است.