سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا شرف زاده – شرکت برق منطقه ای فارس
احمد غلامی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

انرژی الکتریکی مورد نیاز شبکه قدرت از نیروگاهها تا محل مصرف در چند محل از ترانسفورماتورهای قدرت عبور می کند . با توجه به اینکه مجموع ظرفیت ترانسفورماتورهای نصب شده در شبکه معمولاً بین ۵ تا ۸ برابر ظرفیت واحدهای تولیدی می باشد، راندمان و کارآئی اینگونه تجهیزات بسیار حائز اهمیت خواهد بود . در این راستا عواملی نظیر درجه حرارت و رطوبت محیط و همچنین میزان بارگذاری در تخریب عایق جامد و روغن و کاهش عمر طبیعی ترانسفورماتور نقش مهمی خواهد داشت .
در این مقاله با توجه به اطلاعات دمای محیط مربوط به مناطق مختلف استانهای فارس و بوشهر که از اداره کل هواشناسی استان فارس اخذ شده است، رفتار ترانسفورماتورهای قدرت تحت تأثیر دمای محیط و نحوه بارگذاری مورد بررسی قرار گرفته و راههایجلوگیری از کاهش عمر طبیعی آنان ارائه گردیده است .