سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شاهین گوانجی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
بهروز لرکی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علیرضا جلالی زند – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فروغ مرتضایی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

گیاه با نام علمی Ipomoea cairica Linn میباشد. این گیاه، به خزنده ،گیاه پیچی راه آهن و در کشور ایران به ژالب معروف می باشد در این اثر لاروکشی این اسانس بر روی 4 گونه از پش ههای مهم بیماری زا در انسان مورد بررسی قرار گرفته شد. . تحقیقات مشخص کرد که اسانس این گیاه دارای خواص لاروکشی قابل توجهی است که م یتواند موجب مرگ صددرصدی لار وهای گون ههای Culex 120 ppm) Anopheles stephensi ،( 120 ppm) Aedes aegypti ،( 100 ppm) tritaeniorhynchus ) و Culex 170ppm) quinquefasciatus ) با در صد های مختلف ذکر شده شود.سپس در غلظ تهای 100 تا 170 پ یپ یام، مقادیر LC50 و LC90 تخمین زده شده برای پشه های An.stephensi ، Ae.aegypti ، Cx.tritaeniorhynchus و Cx.quinquefasciatus به ترتیب برابر 8/ 14 و 3/ 78 – 3/ 22 و 7/ 92 – 9/ 14 و 9/ 109 – 9/ 58 و 6/ 161 پی پی ام اندازه گیری شد. بر اساس بررسی های انجام گرفته شده بالاترین مقدار سمیت این اسانس بر روی لاروها پش ههای Ae.aegypti, An.stephensi , Cx.tritaeniorhynchus و Cx.quinquefasciatus مورد بررسی قرار گرفته شد