سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بنیادی ترین سنین شکل گیری شخصیت و هویت هرفرد در دوران کودکی وی اتفاق می افتد و اهمیت لزوم توجه و تعمق به مسائل تربیتی و رشد کودکان برکسی پوشیده نیست در محیط خانواده دلیل محدود بودن تعاملات کودکان تا سنین قبل از دبستان به کالبد خانه توجه و اهمیت این موضوع بیش از پیش احساس می گردد حال با نگرشی خاص و معطوف به کودکان درحوزه معماری آن بخش از رسالت تربیتی کودکان که به محیط مربوط می شود بر دوش معماران و طراحانی است که به نحوی با محیطهای مربوط به کودکان درگیرند یعنی طراحی محیطی که کودک را برای زندگی و حضور فعالش در جامعه در اینده ای نزدیکاماده نماید. درواقع بررسی این موضوع که چگونه رفتار احساسات یادگیری و تندرستی کودک تحت تاثیر محیط فیزیکی خانه قرار میگیرد و این مسئله چه تاثیری بر فرایند یادگیری او می تواند برجای بگذارد.