سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید رضایی زارچی – تهران دانشگاه پیام نور دانشکده علوم گروه زیست شناسی
مینا رمضانی – یزد دانشگاه پیام نور یزد
سیما نصری – دانشگاه پیام نور تهران دانشکده علوم گروه زیست شناسی
لیلا هوشیار – دانشگاه پیام نور تهران دانشکده علوم گروه زیست شناسی

چکیده:

نانوذره نقره در زمینه های مختلف زیست پزشکی و داروسازی کاربرد دارد سه مسیر عمده ورود نانو ذرات بهبدن شامل مسیر پوستی ، گوارشی و تنفسی می باشد و این موضوع تعیین خطرات مربوط به هرماده را با دشواری روبرو می کند هدف ازاین مطالعه بررسی هیستوپاتولوژی تاثیر نانوذره نقره بربافت تخمدان می باشد به منظور انجام ازمایش از ۲۸ سر رت ماده استفاده شد نانوذره نقره به مدت ۳۰ روز با دوزهای ۵۰ و ۱۰۰و۲۰۰mg/kg/day بصورت دهانی حلقی خوراکی به رت ها خورانده شد. بعد از این مدت رت ها کشته شده و تخمدان آنها خارج گردید. نتایج نشان میدهد که در گروهی که نانوذره نقره با دوز بالا دریافت کرده بودند بافت تخمدان در مقایسه با گروه کنترل بسیار پرخون مشاهده شد و همچنین تعداد فولیکول ها کاهش یافته بود.