سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیما نصری – عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نورمرکز تهران
سعید رضایی زارچی – عضو هیئت علمی مرکز یزد
پریسا کریشچی خیابانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
صفورا صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری

چکیده:

امروزه از نانوذرات اکسید آهن به دلیل خاصیت مغناطیسی بالا و اندازه کوچک درتصویرسازی NMR MRI به عنوان عامل کنتراست عمل شناسایی بیماریهای متاستاتیک و تشخیص انواع سرطان استفاده میشود نانوذرات اکسید آهن می توانند از راه های مختلفی نظیر بلع تماسهای پوستی و استنشاق گردوغبار وارد بدن می شود هدف از این تحقیق بررسی اثرات نانوذرات اکسید آهن برتعداد و تحرک سلولهای اسپرم می باشد دراین طرح 75 سرموش سوری نر را به 5 گروه 15عددی تقسیم 1 گروه کنترل و 4 گروه تجربی کرده به موشهای گروه تجربی به ترتیب نانوذرات اکسید آهن محلول دراب مقطر به میزان 40و20و10و5mg/kg بصورت داخل صفاقی تزریق شد بعدازگذراندن دوره اسپرماتوژنز نمونه اسپرمی از دم اپیدیدیدم تهیه ودرصد اسپرمهای متحرک و ثابت و تعدادسلولهای اسپرم درهر5 گروه مشخص شد باتوجه به نتایج حاصل ازاین تحقیق می توان گفت که نانوذرات اکسید آهن برتعداد و تحرک اسپرم اثرمنفی دارند که این تاثیر منفی با افزایش دوزنانواکسید آهن رابطه مستقیم دارد.