سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید جوادی – دانشگاه صنعت آب و برق – گروه مهندسی برق
محمدرضا نقاشان – دانشگاه صنعت آب و برق – گروه مهندسی برق
وحید افزار – دانشگاه صنعت آب و برق – گروه مهندسی برق
شاپور حدادی – دانشگاه صنعت آب و برق – گروه مهندسی برق

چکیده:

از حدود صد سال پیش با تولید و نصب اولین کابل قدرت ۱۰ کیلوولت در شهر لندن ، یکی از دلایل قابل توجه در عیوب نا بهنگام کابلها ، تخلیه الکتریکی در آنهاست . طی سالهای متمادی با بهبود کیفیت مواد دی الکتریک ( عایق ) ، طراحی ، تکنیکهای پردازش و قابلیت اطمینان کابل افزایش یافته است . همزمان با این پیشرفتها پژوهشگران و مهندسین صنعت برق بحثهای زیادی را به تحقیق درباره آشکار سازی و تعیین محل عیب کانال با استفاده از روشهای مختلف انجام داده اند . کابلهای دی الکتریک جامد با کلاس انتقال امروزه بطور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرند . این کابلها ساختاری شبیه کابلهای توزیع دارند با این تفاوت که همیشه از غلاف فلزی ضد آب در آنها استفاده می شود . در صورت نیاز به کنترل کیفیت دقیق برای کابلهای با دی الکتریک جامد تست تخلیه الکتریکی ) ) PD می تواند مؤثرترین و غیر مخربترین آزمایش برای تشخیص و جدا کردن کابلهای با کیفیت ضعیف باشد . در این مقاله آسیبهای وارد شده به عایق کابل و روند سیر تخلیه جزیی در آنها بر اثر اعمال موجهای ضربه مورد ارزیابی قرار گرفته است . این بررسی می تواند در مطالعات و طراحی کابلها مفید واقع شود .