سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد جواد محمدی – دانشجوی دکتری،گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
غلامرضا گودرزی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
سحر گراوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مهدی وثوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

چکیده:

مطابق آمار ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت سالیانه 500000 نفر بر اثر مواجهه با ذرات معلق هوا برد موجود درهوای آزاد دچار مرگ زودرس می شوند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که طوفانهای گرد وغبار باعث افزایش 7/1% مرگومیر می گردد. کنترل ذرات معلق و اثرات ناشی از آن از مهمترین اهداف برنامه ریزی در این رابطه است. هدف از این مطالعهبررسی اثرات ذرات معلق بر آلودگی محیط زیست، انسان، گیاهان و بحران ها است. این مطالعه به صورت مروری- توصیفی بر مبنای مقالات و مستندات موجود در رابطه با اثرات گرد و غبار جمع آوری گردید. اثرات زیست محیطی سبب ایجاد اثرات برروی مقدار کل اشعه خورشیدی ، کاهش دمای زمین، کاهش بینایی در اثر کاهش نور مریی در دسترس و ایجاد ضایعات زیاددر مواد می شود. آثار کوتاه مدت گرد و غبار بیشتر شامل حساسیت چشم ها ،بینی و حلق، عفونت های دستگاه تنفسی،سردرد، تهوع و واکنش آلرژیک است. این پدیده در دراز مدت می تواند بیماری مزمن تنفسی، سرطان ریه و بیماری قلبی راایجاد کند.اجتناب از فعالیت خارج از منزل ، ایجاد سیستم تهویه مطبوع در اماکن ، افزایش مصرف مایعات بدن جهت دفعفلزات سنگین همراه ذرات معلق مانند جیوه و سرب ، استفاده از ماسک ، ایجاد و طراحی اتاق تمیز ، مالچ پاشی و … می باشد.