سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه قائد شرف – کارشناس ارشد باغبانی
یوسف حمیداوغلی – استادیار
رضا فتوحی قزوینی – استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

الودگیهای ویروسی در سیب زمینی به دلیل ازدیار رویشی این گیاه جایگاه ویژه ای در بین بیماریهای سیب زمینی دارد و هرساله موجب کاهش چشمگیر عملکرد محصول میشود در حال حاضر برای تولید گیاهچه های عاری از ویروس روش های کشت مریستم و گرمادرمانی توام با کشت مریستم متداول است دراین پژوهش نیز کارایی روش کشت مریستم در مقایسه با گرما درمانی توام با کشت مریستم در حذف ویروسهای PLRV 3 PVY که از شایع ترین ویروسهای سیب زمینی در ایران هستند در شرایط کشت درون شیشه ای بررسی گردید ترموتراپی گیاهان در دمای 35±1 درجه سانت یگراد به مدت 4 هفته انجام شد. ازجوانه های جانبی گندزدایی شده گیاهان که تحت تیمار گرمادرمانی قرارگرفته بودند و همچنین گیاهان شاهد مریستم هایی در اندازه های 0/4-0/2 میلی متر جدا گردید و برروی محیط کشت مایع و جامد موراشیگی و اسکوگ MS دارای 0/5 میلی گرم برلیتر جیبرلین به همراه 0/04 میلی گرم بر لیتر کینتین و محیط کشت MS بدون تنظیم کننده رشد قرار داده شدند.