سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ایرج نوروش – استاددانشگاه تهران
فروغ رستمیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
شهرام دادگر – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

امروزه اهمیت حسابداری درتوسعه اقتصادی برکسی پوشیده نیست باتوجه به تغییر و تحولات دنیای تجارت حسابداران باید از تخصصهای پیچیده تری برخوردار باشند تا خدمات بهتری ارایه نمایند و جایگاه متناسب با شان خود داشته باشند دراین میان دانش آموختگان این رسته به ویژه درمقطع کارشناسی ارشد نقش مهمی دارد دراین تحقیق سعی شده اثربخشی برنامه اموزش حسابداری درمقطع کارشناسی اشد ازنظر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های مجری مقطع دکتری توصیف و بررسی گردد ابتدا مولفه هایی به عنوان عوامل ضروری دراثربخشی فارغ التحصیلان حسابداری درمقطع کارشناسی ارشد شناسایی شد بعدبا استفاده از این مولفه ها و طرح سوالاتی درباره اهداف برنامه مصوب آموزشی پرسشنامه نهایی تنظیم و بین جامعه اماری تحقیق توزیع شد سپس با استفاده از ازمون t فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت