سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدناصر هاشمی – مدیرکل هواشناسی استان مرکزی
غلامرضا مرادی – کارشناس فیزیک
محمد فتاحی – معاون اداره کل هواشناسی استان مرکزی

چکیده:

اقلیم نتیجه برهمکنش عناصر هواشناسی طی دوره بلندمدت دریک منطقه یا ناحیه می باشد عناصراقلیمی مانند دما بارش تبخیر و رطوبت بادتابش از جمله عواملی هستند که مستقیم و غیرمستقیم محیط را تحت تاثیر قرارمیدهد اما عناصر دما و بارش از اصلی ترین عوامل تعیین کننده نوع اقلیم می باشند بررسی روند تغییرات عناصر اقلیمی به ویژه دما و بارش می تواند نشانه های از روند تغییر اقلیم هرناحیه باشد بهره مندی از منابع آب پایدار مستلزم شرایط اقلیمی نرمال می باشد لذا اقلیم و آب و هوا به طور مستقیم و غیرمستقیم برمنابع و حوزه های آبخیز و تامین آب موثر میب اشد دراین تحقیق با استفاده از داده های اقلیمی ایستگاه اراک طی دوره آماری ۴۸ ساله از سال ۱۳۴۰تا۱۳۸۸ و ایستگاه های ساروق ، آشتیان گوار و داودآباد از سال ۶۶تا۹۹ شامل دمای هوا بارش و تعدادروزهای یخبندان و داده های پیزومتری و بهره مندی از نرم افزارهای متداول نقش تغییرات آب و هوا برکاهش سطح ابهای زیرزمینی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان میدهد طی دهه اخیر از سال طی دهه اخیر از سال ۱۳۸۰ تاکنون بارندگی ها دربعضی از سالها بشدت کاهش یافته و شدیدترین خشکسالی درسال زراعی ۷۹-۷۸ و ۸۷-۸۶ به وقوع پیوسته است.