سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره مکتبی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکولوژی دریا
همایون حسین زاده صحافی – مدیر بخش آبزی مرکز تحقیقات شیلات ایران
شیلا صفاییان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

اخلالگرهای هورمونی گروهی ازمواد شیمیایی هستند که میتوانند سیستم هورمونی را درانسان و به ویژه جانوران آبزی ازجمله ماهی ها دچار اختلال کنند پژوهش حاضردرمورد تاثیرات یکی ازمواد مختل کننده هورمونی Hormone disruptors به نام نونیل فنل اتوکسیلات درماهی زبراسیچلاید Cichlasoma nigrofasciatum صورت گرفته و اثرتراکمهای 100و50و10μg / l نونیل فنلاتوکسیلات را برمیزان هورمون استروژن درماهی زبرا سیچلاید مورد بررسی قرار داده است به منظور تعیین اثرات نونیل فنل اتوکسیلات برمیزان هورمون 17بتا – استرادیول درماهی زبرا سیچلید تعداد 840قطعه ماهی زبرا با میانگین وزن0/01 ±3/13 گرم درقالب 5 تیمار و 3 تکرار به مدت 60 روز درآکواریوم های شیشه ای درمعرض تراکمهای ذکر شده این ترکیب قرارگرفتند.