سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدآرش حدادی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف تهران
کیاندخت حدادی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مهدویان احدی – استادیار موسسه پژوهشی علوم و تکنولوژی رنگ و پوشش تهران

چکیده:

دراین پژوهش ازرزین فنولیک نوع رزول به عنوان زمینه و ازپرکننده ی نانوزیرکونیا ZrO2 به عنوان اصلاح کننده خواص رزین استفاده شده است پس ازاتصال قطعاتگرافیتی باچسب وپخت این قطعات درمحدوده دمایی 1000-200 درجه سانتیگرادتحت عملیات حرارتی قرارگرفتند برروی این نمونه ها ازمون کشش جهت اندازه گیری استحکام چسبندگی ازمون گرماوزن سنجی tga جهت بررسی تاثیر پرکننده ها برمیزان زغال گذاری چسب ازمون ویسکومتری برای بررسی تاثیر پرکننده ها برویسکوزیته ترکیبی مدول و فاکتور اتلاف رزین اصلاح شده و ازمون میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM برای بررسی ریزساختارهای موجود دردماهای مختلف استفاده شده است نتایج حاکی ازآن بود که وجود ذرات زیرکونیا درساختمان رزین تاحدزیادی مانع ازتخریب ساختارشبکه ای آن دردماهای بالا میگردد همچنین باشکل گیری پیوند هیدروژنی میان نانو ذرات زیرکونیا و رزین فنولیک سبب افزایش چشمگیر ویسکوزیته ی رزین و کاهش شدید کف کردگی رزین رزول درحین فرایند پخت میگرد و سبب افزایش چشمگیر استحکام چسبندگی رزین رزول اصلاح شده نسبت به رزین اصلاح نشده می گردد