سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی منصوری گواری – دانشجوی رشته مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،دانشکده فنی و مه
احمد یزدی زاد – دانشجوی رشته عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده فنی و مهن

چکیده:

اامروزه در دنیا برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی تدابیر نوینی از قبیل استفاده از شیر های ترموستاتیکی ، به کار گیری رنگهای عایقی در ساختمان و … اندیشیده شده است از روش های مفید و سودمند نیز می توانیم به بک ارگیری صفحات سرد تابشی در ساختمانها اشاره نمود . اصول به کارگیری این صفحات همانند صفحات تابشی گرم می باش د.و انتقال حرارت بین فضا و صفحات طبق مکانیزم تفاوت حرارت اتفاق می افتد، در صفحه های سرد انتقال حرارت از طریق یک انتشار شبکه ای امواج حرارتی الکترومغنا طیس از نقطه های گرم به سرد [ باعث به وجود آمدن جریان های همرفتی می شود که گرما را از منبع به سقف رسانده و آنرا خنک می کند[ ۳ در این مقاله بر آنیم تا با معرفی صفحات سرد و گرم ، به مقایسه این دو نوع صفحه پرداخته ، مزایا و معایب و همچنین شمایی از روند طراحی این گونه صفحات را شرح می دهیم این صفحات معمولا در سمت غیرفعال خود ایزوله شده و طراحی آنها می تواند خطی یا شعاعی باشد. این سقف ها انرژی گرمایی متصاعد شده از انسانها و وسایل را جذب می کنند و در تکنولوژی خود از اصل جابجایی گاز استفاده نموده و از تشعشع و کنوکسیون هر دو همزمان بهره می جوید.