سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نوائی – گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مشهد
رضا اسلامی فارسانی – گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مشهد
مجید عباسی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدیه وحدت نیا – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این تحقیق اثر آخال روی خواص کششی فولاد ریختگی مقاوم به حرارت ۲۵Cr20Ni مورد بررسی قرار گرفت. نوع آخال، تعداد، ترکیب و محل ظاهر شدن آنها با کمک میکروسکوپ نوری الکترونی روبشی و انالیز گر EPMA و EDS تعیین گردید. در ادامه تاثیر عملیات مختلف کنترل آخال با استفاده از اصلاح کننده CaSi و در دو فوق ذوب بررسی شد و تاثیر آن روی چقرمگی و خواص کششی با انجام آزمون کشش مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که اثر گذاری اصلاح کننده در دماهای بالای بارریزی بیشتر بوده و کاهش آخال ها و بهبود خواص کششی را به همراه داشته است.