سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرمان امینی بدر – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)
مریم بخشی – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)
محرم خانکشی زاده – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

چکیده:

در این مقاله نقش منابع تولید پراکنده برق با توجه به روش کاربرد آنها در سیستم الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود منابع تولید پراکنده و واحدهای ذخیره انرژی، مشخصههای شبکه توزیع تغییر خواهد کرد، تفاوتهای عمده بین طراحی شبکه های توزیع معمول و سیستمهای نامتمرکز تولید و همچنین روشهای مبتنی بر میکرو شبکهها و مباحث حفاظت شبکه به صورت کلی بیان شده و شرایط اتصال مولد پراکنده برق به سیستم الکتریکی ناحیه و آرایشهای مختلف سیستمهای اتصال معرفی شدهاند. در نهایت با انجام یک مطالعه موردی و انتخاب یک تصفیه خانه فاضلاب شهری در ایران و طراحی سیستم متناسب با آن اثر نصب و اتصال مولد برق این تصفیه خانه بر شبکه توزیع بررسی شده است.